In deze uitleg vertel ik wat de Provinciale Staten verkiezingen en waterschapsverkiezingen zijn. Ik leg eerst uit door wie een provincie wordt bestuurd. Daarna leg ik uit wat waterschapsverkiezingen zijn.