Hoe werkt stemmen?

Op deze website leg ik alles uit over het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik leg eerst uit wat de gemeenteraad is en wat zij voor werk doen in een gemeente. Vervolgens leg ik uit hoe het stemmen werkt. Tot slot kan je ook oefenen door mij te helpen met stemmen.